ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO
  • Πιστοποίηση Ποιότητας ISO

     

    Η εταιρεία ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΒΕΕ εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 στο πεδίο κατασκευής (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού) επίπλων.

     

    Η εταιρεία ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΒΕΕ ανεβάζει συνεχώς τα standards και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα όσον αφορά την παραγωγή και κατασκευή επίπλων με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001: 2008.